logo_n1b

kreacja i strategia

Tworzymy unikalną myśl  kreatywną kampanii reklamowych, wyróżniającą klienta, nadającą indywidualny charakter marce.

Definiujemy cele, analizujemy produkt i konkurencję. Śledzimy i tworzymy trendy.

Budujemy emocjonalną więź między marką a konsumentem, wartości z którymi może i chce się identyfikować.

Imponujemy kreatywnością. Osiągamy cel w sposób przewrotny bądź prosty, szukając zawsze najbardziej efektywnej komunikacji i drogi dotarcia na wielu płaszczyznach angażując kluczowe dla strategii narzędzia i kanały komunikacji.

Budujemy wokół marki najlepszy możliwy kontekst wartości, w zależności od celów, potrzeb i oczekiwań grupy docelowej.

Opracowujemy skuteczną strategię kampanii jak i długoterminowe rozwiązania komunikacyjne.

Kompleksowo produkujemy kampanie lub zapewniamy nadzór kreatywny nad produkcją.

#trendsetting ideas       #creative       #courage       #tech driven

#emotionally intelligent       #brand and customer experience