Szkolenia Medialne dla pracowników Administracji Publicznej

Napisane Przez on Wrz 21, 2015 |


Adresaci szkolenia: Pracownicy Administracji Publicznej

 • Wprowadzenie do pojęć i zasad świata mediów; analiza mapy mediów;
 • Rynek mediów w Polsce – cele, misja, potrzeby;
 • Jak wypowiadać się interesująco i zrozumiale na trudne tematy prawne;
 • Jak mówić, aby powiedzieć co chcemy, kiedy komunikować więcej, czy używać „brak komentarza” w wypowiedziach publicznych;
 • Wywiad, setka, komentarz, komentarz ekspercki. Jak ich udzielać? Cel nasz a dziennikarza. Sztuka medialnej syntezy;
 • Techniki wyraźnego i wyrazistego mówienia; warsztaty;
 • Warsztaty z udziałem dziennikarza radiowego. Praca z mikrofonem i indywidualna praca z dziennikarzem. Wywiady symulacyjne;
 • Warsztat z sytuacji „kryzysowej”. Jak opanować emocje. Gra medialna: jak walczyć o sprawę w mediach?
 • Co to jest autoprezentacja? Autoprezentacja a manipulacja? Prezentacja siebie a projektu. Mowa ciała. Techniki autoprezentacji. Konsultacje ze stylistą;
 • „Ja” w telewizji . Co zrobić aby polubiła nas kamera? Jak uniknąć „efektu golonki”? Spójność komunikatu – treść, kontekst, image;
 • Praca z kamerą, nagrania próbne, wywiady symulacyjne;
 • Wystąpienia publiczne podczas konferencji prasowej. Warsztat, symulacja. Informacja, wizerunek, ekspozycja;
 • Wizyta w rozgłośni radiowej;
 • Wizyta w stacji telewizyjnej.